Zákaznický servis/logistika

 

Zákaznický servis/logistika

Iuliia Zosiak

vedoucí oddělení zákaznický servis / logistika

mobil.: +420 606 658 707
e-mail: iuliia.zosiak@bmigroup.com

Václav Dušička

zákaznický servis / logistika

mobil: +420 724 321 629
e-mail: vaclav.dusicka@bmigroup.com

Michal Legdan
zákaznický servis / logistika

tel: +420 220 303 710
e-mail: michal.legdan@bmigroup.com

Eva Majorníková

zákaznický servis / logistika

tel: +420 220 303 733
e-mail: eva.majornikova@bmigroup.com

Jiří Mařík

zákaznický servis / logistika

tel: +420 220 303 732
e-mail: jiri.marik@bmigroup.com

Hana Vondrášková

zákaznický servis / logistika

tel: +420 220 303 720
e-mail: hana.vondraskova@bmigroup.com

Vladislava Hošková

zákaznický servis / logistika

tel: +420 413 034 191
e-mail: vladislava.hoskova@bmigroup.com

Alice Krocová

zákaznický servis / logistika

tel: +420 724 371 134
e-mail: alice.krocova@bmigroup.com