Webináře

Webinář: Ochrana staveb proti radonu z pohledu normy ČSN 73 0601

Webinářem provází soudní znalec Ing. Josef Kubát a připomíná detaily této normy:   

  • Základní terminologie dle ČSN 73 0601 (2019)
  • Rozdělení ochrany staveb dle typu využití kontaktního podlaží objektu
  • Princip opracování detailů spodní stavby z hlediska ochrany proti radonu

Webinář: Ploché střechy – revize normy ČSN 73 1901, postup při návrhu oprav střech

Webinářem provází Ing. Josef Kubát, znalec v oboru stavebnictví, specializace hydroizolace plochých a šikmých střech, spodních staveb a mostních konstrukcí a seznámí vás s:

Revize normy ČSN 73 1901

  • rozdělení původní normy ČSN 73 1901 na 3 nové, zdůraznění hlavních změn

Postup při návrhu oprav střešních plášťů

  • správný postup při návrhu opravy střech
  • příklady problémů, které vznikají při zanedbání přípravy / průzkumu
  • technická podpora naší společnosti
  • sanační asfaltové pásy pro obnovu hydroizolačních vrstev plochých střech

Systémové skladby a detaily při návrhu nových střech

  • systémová řešení pro usnadnění navrhování nových plochých střech na webu icopal.cz
  • skladby, detaily, videa, montážní návody