Webináře

Webinář: Vegetační střechy z pohledu výrobce hydroizolací

Webinářem provází Ing. Josef Kubát, znalec v oboru stavebnictví, specializace hydroizolace plochých střech a šikmých střech, spodních staveb a mostních konstrukcí. 

Program webináře:

 • Funkce vegetačních střech
 • Rozdělení vegetačních střech
 • Doporučení pro návrh jednotlivých vrstev vegetační střechy
 • Zkušenosti z praxe

Webinář: Ploché střechy – norma ČSN 73 1901 ve stavební praxi, problematika svarů PVC hydroizolací

Webinářem vás bude tentokrát provázet Ing. Michal Milták, znalec v oboru stavební hydroizolace. V tématech webináře vychází z vlastních zkušeností technického specialisty a soudního znalce v oboru.

Program webináře:

 • nejčastější kolize stavební praxe s požadavky aktualizované ČSN 73 1901
 • stručná analýza problematiky horkovzdušného svařování PVC hydroizolačních systémů svařovacími automaty i ručními svařovacími přístroji aneb kvalita hydroizolačních systémů na bázi PVC odpovídá kvalitě provedených svarů

Webinář: Ochrana staveb proti radonu z pohledu normy ČSN 73 0601

Webinářem provází soudní znalec Ing. Josef Kubát a připomíná detaily této normy:   

 • Základní terminologie dle ČSN 73 0601 (2019)
 • Rozdělení ochrany staveb dle typu využití kontaktního podlaží objektu
 • Princip opracování detailů spodní stavby z hlediska ochrany proti radonu

Webinář: Ploché střechy – revize normy ČSN 73 1901, postup při návrhu oprav střech

Webinářem provází Ing. Josef Kubát, znalec v oboru stavebnictví, specializace hydroizolace plochých a šikmých střech, spodních staveb a mostních konstrukcí a seznámí vás s:

Revize normy ČSN 73 1901

 • rozdělení původní normy ČSN 73 1901 na 3 nové, zdůraznění hlavních změn

Postup při návrhu oprav střešních plášťů

 • správný postup při návrhu opravy střech
 • příklady problémů, které vznikají při zanedbání přípravy / průzkumu
 • technická podpora naší společnosti
 • sanační asfaltové pásy pro obnovu hydroizolačních vrstev plochých střech

Systémové skladby a detaily při návrhu nových střech

 • systémová řešení pro usnadnění navrhování nových plochých střech na webu icopal.cz
 • skladby, detaily, videa, montážní návody
Napište nám