Vegetační střechy

 

Vegetační střechy, kousek přírody na dosah

Vegetační střechy přinášejí kousek přírody zpět tam, kde zeleň musí ustoupit rozvoji. Proto jsou uznávány jako náhradní opatření pro zastavěné území a v neposlední řadě jsou příjemným estetickým oživením každé budovy.

 

Výhody vegetačních střech

Výhod vegetačních střech je mnoho:

 

Druhy vegetačních střechy

Co lze na ploché střeše vybudovat? Záleží na investorovi, jakou představu o vegetační střeše má. Mezi základní typy řešení, ze kterých může vybírat, patří:

Vegetační střecha s extenzivní zelení 

Vegetaci tvoří rostliny s vysokou regenerační schopností a schopné se přizpůsobit extrémním podmínkám. Jedná se zejména o mechy, rozchodníky, sukulenty a byliny. Vegetace extenzivních střech je nenáročná na zálivku a údržbu a vyznačuje se malou výškou vegetace i substrátu. 

Vegetační střecha s intenzivní zelení 

Vegetaci tvoří rostliny vyžadující pravidelnou údržbu, závlahu, přihnojování a odstraňování nežádoucích rostlin. Jedná se zejména o trávy, trvalky, keře, stromy a užitkové rostliny. Intenzivní střechy se vyznačují větší výškou vegetace, větší výškou substrátu, větším přitížením střešního pláště a vyžadují samostatný zavlažovací systém. 

Vegetační střecha kombinovaná s terasou 

Jedná se o významný architektonický prvek umožňující využití ploché střechy pro odpočinek a relaxaci.

 

Extenzivní vegetační střecha BMI Icopal

BMI Icopal nabízí komplexní řešení pro ploché střechy ve formě střešního systému Icoflor s nízkou celkovou výškou a nízkou hmotností.

Řízky rozchodníků Icoflor se rovnoměrně zasadí do speciálního Icoflor substrátu pro extenzivní vegetační střechy, který je vyrobený z lávových hornin, pemzy, jílových minerálů a organických látek. Pod substrát je potřeba položit Icoflor skleněnou rohož, která vytváří filtrační vrstvu. A dále Icoflor vegetační desku obohacenou o přísady jílových materiálů a startovacího hnojiva pro rostliny. Deska Icoflor slouží jako zásobník vody pro vegetaci a jako filtrační a drenážní vrstva. Proto je její spodní část profilovaná.

Pod střešním systémem Icoflor musí být hydroizolační vrstva odolná proti prorůstání kořenů. Odborníci z BMI doporučují použít následující skladbu:

Na toto nabízené spolehlivé řešení lze získat mimořádnou záruku 15 let. Podmínky a více informací se dozvíte zde.

BMI nabízí několik dalších systémových řešení za použití jak asfaltových pásů BMI Icopal a BMI Vedag, tak i hydroizolačních fólií Monarplan, které jsou odolné proti prorůstání kořenů rostlin.