Systémové řešení

 

Ploché střechy

Systémové skladby a Systémové detaily pro ploché střechy usnadňují práci při navrhování střešních plášťů u novostaveb. Tato systémová řešení jsou k dispozici ke stažení ve formátech PDF, DWG a DOC. U oprav stávajících střešních plášťů je nutné postupovat individuálně. V tomto případě se obraťte na technické zástupce BMI. Ploché střechy mají široké využití a řadu výhod.

Systémové skladby

 

Systémové detaily

Základní informace o ploché střeše

Plochá střecha je definována dle ČSN 73 1901-1 jako konstrukce, která shora ohraničuje a chrání pozemní stavbu proti povětrnostním vlivům, se sklonem do 5°. Zároveň musí splňovat tepelněizolační požadavky dle ČSN 73 0540. Nejen proto patří ploché střechy k technickým a technologicky obtížným částím staveb, avšak současné kvalitní materiály a systémové prvky jsou předpokladem, že při správné realizaci bude plochá střecha bezpečná a kvalitní.
 

Konstrukce ploché střechy

Podle počtu plášťů se ploché střechy dělí na:

  • – jednoplášťové;
  • – dvouplášťové;
  • – a více plášťové.

Volba druhu ploché střechy závisí na parametrech vnitřního prostředí (jako teplota vnitřního vzduchu a relativní vlhkosti vnitřního vzduchu) a případných požadavcích na provoz na střeše. V současné době převládá navrhování a používání jednoplášťových plochých střech.

Výhody

Nevýhody

Využití plochých střech

Napište nám