Reference

 

Rekonstrukce ploché střechy víceúčelové haly, Brno

Původní hydroizolační vrstva byla již na hranici své životnosti, vrchní pás byl degradován sítí trhlin v asfaltové směsi, lokálně se na střeše nacházely boule a docházelo k rozvolňování pásů v detailech.

Za pomoci našich techniků a v souladu s požadavkem investora byla zvolena celková oprava hydroizolační vrstvy jednovrstevným systémem a to za použití sanačního pásu z SBS modifikovaného asfaltu Venturatherm.

MateriálVenturatherm
Plocha3.300 m2
LokalitaBrno
Realizace2021
Napište nám