Produkty

ELASTOBIT GG 40

Podkladní pás ELASTOBIT GG 40 z SBS modifikovaného asfaltu

Kategorie:
Nosná vložka

Skleněná tkanina

Horní povrch

Jemnozrnný minerální posyp

Spodní povrch

Separační spalná fólie

Použití

Jako podkladní pás do vícevrstvých hydroizolačních systémů plochých střech, jako hydroizolační vrstva do spodních staveb pro namáhání tlakovou vodou, jako protiradonová izolace

  • Popis
  • Další informace
  • Dokumenty ke stažení

Jedná se o pás z SBS modifikovaného asfaltu standardní kvality. Je vhodný zejména jako podkladní pás do vícevrstvých hydroizolačních systémů plochých střech. Asfaltový pás je vhodný jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce stávajících plochých střech. Dále lze asfaltový pás použít jako hydroizolační vrstvu spodních staveb pro namáhání zemní vlhkostí a tlakovou vodou a jako protiradonovou izolaci.

Nosná vložka

Skleněná tkanina

Horní povrch

Jemnozrnný minerální posyp

Spodní povrch

Separační spalná fólie

Použití

Jako podkladní pás do vícevrstvých hydroizolačních systémů plochých střech, jako hydroizolační vrstva do spodních staveb pro namáhání tlakovou vodou, jako protiradonová izolace

Technický list

Download

Prospekt výrobku

Download

Prohlášení o vlastnostech EN 13707

Download

Prohlášení o vlastnostech EN 13969

Download

Součinitel difúze radonu

Download