Praktická školení

 

Praktická školení pokrývačů a izolatérů

Tento rok jsme pro vás opět připravili praktická školení zaměřené na pokládku asfaltových pásů a mPVC fólií pro menší skupiny max. 10 osob. Školení se budou konat v únoru 2023.

Jednodenní školení bude vždy začínat v 8:00 hod. a končit přibližně kolem 14:00 hod. V rámci dne se naučíte, jak správně pokládat asfaltový pás či hydroizolační mPVC fólii v ploše, ve spojích i v detailech. To vše pod vedením zkušeného šéfmontéra. Na školení proto doporučujeme přijít v pracovním oděvu. Po úspěšném absolvování získáte od nás certifikát o absolvování školení.  

Účast na školeních je zpoplatněna 2.900 Kč bez DPH za 1 osobu. Poplatek za účast bude hrazen fakturou po absolvování školení.

Praktická školení pořádáme ve školícím centrum BMI, které se nachází v Chrudimi (Škroupova 808, Chrudim III – areál výrobního závodu BMI Bramac).

Více o školení naleznete:

 

Na praktická školení konající se v únoru 2023 se již nelze přihlásit. Pokud máte zájem, můžete využít nabídku individuálních školení pro skupiny.

Další informace:

V případě, že dojde ke zrušení účasti ze strany zákazníka a omluví se alespoň 3 dny předem na email sarka.jaklova@bmigroup.com, bude mu účtován storno poplatek ve výši 50% ceny školení.

Společnost BMI si vyhrazuje právo změnit místo konání školení nebo školení v oznámeném termínu zrušit, případně navrhnout nový termín. V tomto případě se zákazník do 3 dnů rozhodne, zda má zájem školení absolvovat i při změněných podmínkách.

Účast na školení je na vlastní nebezpečí účastníka. Každý účastník školení je povinen mít platné proškolení BOZP, používat odpovídající vlastní ochranné pracovní prostředky po celou dobu školení a respektovat pokyny šéfmontéra.

Účastníci školení mohou být v průběhu školení fotografováni nebo filmováni za účelem tvorby propagačních materiálů společnosti BMI. Přihlášením na školení zákazník vyjadřuje svůj souhlas s takovým užitím těchto fotografií a filmů.

Individuální praktická školení

Během celého roku nabízíme individuální praktická školení na míru požadavkům realizačních firem:

  • na asfaltové pásy či hydroizolační fólie
  • pro minimální počet 5 osob
  • přímo u zákazníka, na konkrétní stavbě nebo v našich prostorách
  • za 2.900 Kč bez DPH/osobu
  • účastníci na místě obdrží osvědčení

Pokud máte zájem o individuální školení, kontaktujte Ing. Jana Vojtěchovského (jan.vojtechovsky@bmigroup.com).

Napište nám