Ukončení u okapu

 

Ukončení u okapu

 

Kotvený systém

Toto video znázorňuje ukončení hydroizolační vrstvy u žlabu pomocí okapnice z fóliového plechu.

Hydroizolační vrstvu Monarplan FM ukončíme s dostatečným přesahem na fóliový plech. Fóliový plech je v tomto případě upraven do podoby okapnicové lišty. Vrstva fólie na povrchu plechu umožňuje provedení pevného a těsného spoje.

Zaoblení fólie v rohu.

V místě přesahu fólie Monarplan FM na fóliový plech provedeme předsvar.

Poté provedeme na přesahu fólie Monarplan FM vlastní plnoplošný svar pomocí přítlačného válečku. V místě spoje plechů zajistíme těsné provedení svaru pomocí mosazného detailového kolečka.

Kvalitu svaru ověříme izolatérskou jehlou.

 

Lepený systém

Na videu je znázorněno ukončení hydroizolační vrstvy z fólie Monarplan GF Fleeceback na okapnici z fóliového plechu. Příčný spoj je proveden pomocí přípojné fólie Monarplan nebo přířezu fólie s nosnou vložkou.

Nejprve upravíme tabuli fóliového plechu do vhodného rozměru a tvaru. Poté lištu mechanicky připevníme do podkladu.

Na spoji lišt necháme mezeru min. 5mm a spoj překryjeme páskou a detailovou fólií Monarplan D

Pro napojení hydroizolační vrstvy z Monarplanu GF na fóliovou lištu použijeme přípojnou přípojnou fólii Monarplan. Přípojnou fólii rozvineme a upravíme na potřebnou délku.

V místě napojení na fólii Monarplan GF a na lištu z fóliového plechu provedeme předsvar.

Poté provedeme vlastní horkovzdušný svar přípojné fólie v místě napojení na fólii a lištu z fóliového plechu. V místě spoje plechů zajistíme těsné provedení svaru pomocí mosazného detailového kolečka.

Kvalitu svaru ověříme izolatérskou jehlou.

 

Spoj plechů

Video demonstruje správné napojení fóliových plechů s ponecháním dilatační spáry 5mm a dále těsné ukončení hydroizolační vrstvy na fóliovém plechu.

Mechanické kotvení fóliových plechů do podkladní konstrukce, mezi plechy ponechána dilatační spára 5 mm.

Seříznutí hliníkové pásky na potřebnou délku a nalepení přes spoj plechu.

Zaměření laminovaného plechu a připravení přířezu z fólie Monarplan D vhodných rozměrů.

Zakulacení rohů a nabodování přířezu fólie ve vhodné poloze.

Pomocí trysky šířky 20 mm je proveden předsvar a poté průběžný svar všech okrajů přířezu k oplechování.

 

Vnější roh

Na tomto videu je předvedeno správné ukončení hydroizolační vrstvy z fólie Monarplan na fóliovém plechu v místě vnějšího rohu.

Pomocí nůžek na plech provedeme kolmý střih do lišty z fóliového plechu. Lištu ohneme ve vodorovném směru do pozice odpovídající vnějšímu rohu (90°).

Označíme si místo kde provedeme střih pod úhlem 45°. Z fóliového plechu vystříhneme trojúhelníkovou část.

Zajistíme polohu rohové lišty pomocí vhodných kotevních prvků.

Detailový pás bez nosné vložky Monarplan D vystříhneme do požadovaného tvaru, rohy zaoblíme.

Ve vhodné poloze přířez pásu Monarplan D nabodujeme a poté natavíme ve vodorovné části a poté ve svislé části.

Ve svislé části se nám vytvoří kapsa, kterou přivaříme na jednu ze svislých stran.