Stojatá drážka

 

Stojatá drážka

Stojatá drážka Monarplan může být použita pro zlepšení vzhledu střešní krytiny střechy. Na videu je znázorněno navařování stojaté drážky Monarplan k hydroizolační vrstvě z fólie Monarplan.

Zaměříme správnou polohu stojatých drážek a naznačíme ji na povrch fólie. Pro zajištění rovné hrany použijeme vodící hranol.

Průběžný svar stojaté drážky a fólie provedeme pomocí mosazného detailového kolečka, ruční svařovací přístroj použijeme s tryskou šířky 20 mm.

Stejný postup použijeme pro navaření druhé strany stojaté drážky tak, aby byla na obou stranách plnoplošně navařena.