Prostupy hydroizolační vrstvou

 

Prostupy hydroizolační vrstvou

Opracovat kruhový prostup těsně může být obtížné. Systémové prvky Monarplan pro opracování kruhových prostupů umožňují rychlé a bezpečné opracování kruhových potrubí prostupujících přes hydroizolační vrstvu.

Seřízněte systémovou tvarovku pro opracování prostupu dle průměru potrubí tak, aby těsně přiléhala k potrubí.

Osaďte tvarovku na potrubí a usaďte ji do požadované pozice.

Límec tvarovky horkovzdušně přivařte po celém obvodě k hydroizolační vrstvě z fólie.

Proveďte kontrolu kvality spoje tvarovky s hydroizolační vrstvou. Všechna podezřelá místa opravte.

Vrchní část tvarovky utěsněte tmelem a poté zafixujte stahovací objímkou z nerez oceli.