Pokládka fólie v ploše

Pokládka fólie v ploše

Mechanická stabilizace jednovrstvé hydroizolační fólie

Mechanické kotvení jednovrstvé fólie je nejčastější způsob stabilizace. V ukázce je předvedeny správné kotevní prvky, správná poloha kotev a dále je demonstrováno provedení podélného spoje fólií.

Kotevní prvek (v tomto případě šroub + teleskopická hmoždinka) je umístěn 10 mm od hrany fólie.

Pro zateplené střechy se pro mechanické kotvení používají teleskopické hmoždinky a vhodné šrouby dle typu podkladu. Kotvení je provedeno dle kotevního plánu.

Pro nezateplené střechy se pro mechanické kotvení používají ocelové podložky a vhodné šrouby dle typu podkladu.

Přesah fólie ve spoji je volen tak, aby byl překryt kotevní prvek a bylo možné provést horkovzdušný svar 40 mm.

Před provedením svaru vyčistěte obě plochy fólie od prachu a nečistot.

Nejprve provedeme tzv. předsvar, čímž zajistíme polohu fólií a zamezíme nadměrnému úniku tepla pod fólii. Poté provádíme vlastní svar s pomocí svařovacího přístroje a přítlačného válečku.

Kvalitu svaru ověříme izolatérskou jehlou

Plnoplošné lepení jednovrstvé hydroizolační fólie

Plnoplošné lepení fólie Monarplan GF Fleeceback vyžaduje důsledné dodržení pravidel pro pokládku. V následujícím videu je demonstrována správná pokládka jednovrstvého plnoplošně lepeného systému, které zajišťuje estetický vzhled hydrorizolační vrstvy.

Na podklad naneseme esovitými pohyby lepidlo pro lepení fólie Monaraplan GF Fleeceback. Pro nanesení lepidla do požadované oblasti použijeme stěrku. Pokud je podklad z překližky, je nezbytné přelepit všechny spoje desek páskou.

Po nanesení lepidla zajistíme jeho rovnoměrné rozprostření v celé ploše pomocí válečku. Tento proces může trvat několik minut, než dosáhnete požadovaného rovnoměrného rozprostření lepidla.

Poté rozvineme fólie Monarplan GF Fleeceback do vrstvy lepidla. Pro zajištění dostatečné přilnavosti použijeme přítlačný válec v celé ploše střechy. Válcování opakujeme v 15 minutových intervalech do 45 minut, kdy lepidlo dosáhne dostatečné pevnosti.

Provedeme svaření podélných spojů fólií, které jsou bez rohože. Příčné spoje je nutné provést s použitím přípojné fólie Monarplan nebo pomocí přířezu pásu Monarplan FM (bez rohože na spodním povrchu). Na závěr ověříme kvalitu svaru izolatérskou jehlou.

Dezénová fólie pro chodníky

Fólie Monarplan W je nejčasněji používána na vytvoření chodníčků na částech střechy, kde předpokládáme zvýšený pohyb osob po hydroizolační vrstvě. Dezénová fólie Monarplan W usnadňuje pohyb osob a zajišťuje zvýšenou ochranu hydroizolační vrstvy z jednovrstvé fólie Monarplan.

Folie Monarplan W se volně pokládá a v okrajích se horkovzdušně svařuje (technologií předsvar a svar) k jednovrstvé fólii v ploše.

Všechny okraje fólie Monarplan W by měly být těsně horkovzdušně přivařeny k hydroizolační vrstvě.

Při provádění chodníčků z fólií Monarplan W necháváme mezi jednotlivými sekcemi mezeru 15 mm pro zajištění plynulého odtoku vody.