Speed Profile

Speed Profile, Blue Speed

Nová generace asfaltových pásů s technologií Speed Profile (Blue Speed)

Technologie SPEED PROFILE umožnila vyrábět SBS modifikované asfaltové pásy se specifickým designem pro aplikaci do:

Technologie zajišťuje

Porovnání spodního povrchu asfaltového pásu