Solární systémy a ploché střechy

Fotovoltaické systémy na plochých střechách

S rostoucími cenami energie a zvýšeným důrazem na udržitelnost je solární energie důležitější než kdy jindy. Nejzřetelnější výhodou solárních střech je, že nezpůsobují velké škody na životním prostředí. Bez emisí CO2 a náročné těžby fosilních paliv je solární energie čistějším a ekologickým způsobem výroby energie a snižování uhlíkové stopy.

Již dnes zaznamenáváme zvyšující se trend umisťování fotovoltaických elektráren na ploché střechy. Proto Vám přinášíme tipy týkajících se umisťování fotovoltaiky na střechu a doporučení, jaké hydroizolace použít.

Na co si dát pozor při umisťování fotovoltaických elektráren na ploché střechy?

  • Před vlastní instalací se musí ověřit, zda nosná konstrukce střešního pláště snese dodatečné přitížení od fotovoltaické elektrárny.
  • Fotovoltaické systémy musí být při instalaci dostatečně stabilizovány proti účinkům sání větru.
  • Dále je důležité, aby byla hydroizolační vrstva střešního pláště ve velmi dobrém stavu.
  • Osazení fotovoltaického systému na plochou střechu má vliv také na požárně bezpečnostní řešení střešního pláště. Musí splňovat požární klasifikaci BROOF(t3).

Před instalací fotovoltaické elektrárny doporučujeme provést pečlivý průzkum střešního pláště se zaměřením na stav hydroizolační vrstvy, splnění požárních požadavků a statiku. Pouze tak se při instalaci a v následujících letech po instalaci FVE vyhnete řadě nepříjemných problémů.

Jaké použít hydroizolace pod solární panely?

  • Použití asfaltových pásů splňujících požární kvalifikace BROOF(t3), jako např. náš český Euroflex (t3) modrozelený, ve schválené skladbě s přitížením kačírku. Kačírek zajistí zachování požadované teploty na střeše, aby nedocházelo k přehřívání solárních panelů a tím ke snížení jejich výkonu. Zároveň chrání hydroizolaci před její degradací.
  • Dokonce lze navrhnout pod solární panely extenzivní vegetační střechu.

Jelikož záleží na mnoha faktorech, od statiky budovy až po požárně bezpečnostním řešení střešního pláště, je nutné řešit návrh střechy či její sanaci individuálně. Neváhejte proto kontaktovat naše odborníky z technického oddělení, kteří Vám ochotně poradí.