vedag

Sanace stávajících plochých střech

Níže jsou uvedeny příklady sanací jednovrstvých plochých střech se zateplením i sanace jednoplášťových plochých střech bez zateplení (pouze obnova hydroizolační funkce střechy). U sanací střech je před finální volnou opravy střechy potřeba zohlednit specifika

dané střešní konstrukce, zejména skladbu střechy a stav jednotlivých vrstev. Přesný návrh sanace střech doporučujeme provádět na základě podrobného průzkumu střechy.

Klasický systém

V tomto řešení je vrchní pás plnoplošně nataven na podkladní pás. Pro pokládku se používá plamene PB hořáku, při pokládce se mírným tlakem na asfaltový pás dosáhne plného spojení vrchního pásu s podkladním pásem. Jedná se o klasický, mnoha lety ověřený způsob provádění hydroizolační vrstvy zajišťující bezpečnou a dlouhodobě spolehlivou funkci.

 

Plochá střecha s klasickým systémem

Systém Turbo

Jedná se o novou metodu pokládky asfaltových pásů. Používají se samolepící pásy, které se po tepelné aktivaci pokládají lepením. Tato metoda je podstatně rychlejší, efektivnější, racionálnější a hydroizolačně bezpečnější. Vrchní pás se za pomoci minimálního tepla plnoplošně spojuje s podkladním pásem.

 


Plochá střecha se systémem Turbo

test-img-systemova-reseni

 

    Tento web používá cookies v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Prohlížením webu s použitím cookies souhlasíte