Záruční podmínky

ZÁRUKA - ZÁRUČNÍ DOBA: 

Zárukou ručí výrobce za plnění hydroizolační funkce výrobků po dobu záruční lhůty při dodržení záručních podmínek.

oxidované pásy - typu A, R a V60  2 roky
2 oxidované pásy - typu G200 a AL S 2 roky
3 standardní pásy z SBS modifikovaného asfaltu (ohyb za studena -15 °C) 5 let
4 standardní pásy z SBS modifikovaného asfaltu (ohyb za studena -25 °C) 10 let
5 značkové pásy z SBS modifikovaného asfaltu Icopal Německo 10 let
6 značkové pásy z SBS modifikovaného asflatu Vedag Německo 10 let
7 značkové pásy z SBS modifikovaného asfaltu Siplast Francie 10 let
8 podkladní, regenerační a ochranné nátěry 2 roky
9 šindele z oxidovaného asfaltu 5 let
10 šindele z modifikovaného asfaltu

   15 let

11 modifikované pásy 3D 4,2 mm pozn. 1 15 let
12 difúzní a hydroizolačně pojistné pásy k šindelům 5 let
13 hydroizolační mPVC fólie Monarplan 10 let
14 hydroizolační TPO fólie Monarfin 10 let
15 hydroizolační fólie z mPVC IZOFOL 5 let
16  komínové systémy WULKAN pozn. 1 30 let

Pozn. 1
registrace Osobní záruka Icopal www.zaruka.icopal.cz

Poskytované záruční podmínky platí obecně za předpokladu splnění následujících podmínek:

 • montáž uvedených výrobků provedl zhotovitel, který má na zpracování materiálů Icopal příslušné proškolení a Osvědčení, vydané společností Icopal Vedag CZ s.r.o.,
 • montáž uvedených výrobků nebyla provedena v rozporu se skladbami, detaily a technologickými předpisy výrobce,
 • montáž uvedených výrobků byla provedena podle skladeb, detailů a technologických předpisů schválených technikem (odborným poradcem) ze společnosti Icopal Vedag CZ s.r.o.
 • uživatel stavby umožní pracovníkům prováděcí firmy a pracovníkům Icopal Vedag CZ s.r.o. každoroční prohlídku střechy, mostního objektu.
 • v průběhu záruky smí případné další úpravy nebo práce na stavebním objektu, při kterých dojde k porušení celistvosti hydroizolace (prostupy, antény, atp.) provádět pouze odborná realizační firma s Osvědčením, vydaném společností Icopal Vedag CZ s.r.o.

  Záruka se nevztahuje na výrobky:
 • na zabudované materiály, které byly evidentně mechanicky, chemicky nebo jinak poškozené
 • poškozené nesprávným skladováním, nesprávnou přepravou nebo manipulací
 • nevhodně použité, neodborně nebo nekvalitně zpracované v rozporu s technologickými předpisy výrobce
 • zpracované v nevhodných klimatických podmínkách nebo na nevhodných podkladech
 • zpracované později než 6 měsíců od data dodávky ze skladů společnosti Icopal Vedag CZ s.r.o. nebo z konsignačních skladů, jež mají platnou smlouvu se společností Icopal Vedag CZ s.r.o.

V případě reklamování vady materiálu je pro uznání reklamace nezbytné splnění následujících podmínek:

 • je zakázáno zpracovávat zboží, které má zjevné vady či nedostatky, jež jsou patrné před jeho zpracováním,
 • V případě reklamování dodaných materiálů neprodleně informovat společnost Icopal Vedag CZ s.r.o. Technický specialista společnosti Icopal Vedag CZ s.r.o. se do tří pracovních dnů dostaví na stavbu a rozhodne o oprávněnosti reklamace nebo o dalším postupu v řešení reklamace.
  Dle platných zákonů ČR bude reklamace vyřízena do 30-ti dnů od zahájení reklamačního řízení,
 • každá reklamace musí být uplatněna u Prodávajícího i písemně a to nejpozději následující den po jejím zjištění,
 • Pro řádné uplatnění reklamace je nutné u reklamovaného výrobku uvést:
  - číslo faktury číslo dodacího listu (kopii)
  - výrobní identifikační štítek z výrobku popř. palety
  - datum výroby
  - číslo šarže
  - výrobní závod.

Icopal Vedag CZ s.r.o. doporučuje informace o dodávaných výrobcích zapisovat při jejich zpracovávání např. do stavebního deníku.

Záruční podmínky ke stažení v pdf zde

  Tento web používá cookies v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Prohlížením webu s použitím cookies souhlasíte