Záruční podmínky a Reklamační řád

Zárukou ručí výrobce za plnění hydroizolační funkce výrobků po dobu záruční lhůty při dodržení záručních podmínek.

  druh materiálu  záruční doba
1 oxidované pásy - typu A, R a V60 2 roky
2 oxidované pásy - typu G200 a AL S 2 roky
3 standardní pásy z SBS modifikovaného asfaltu (ohyb za studena -15 °C) 5 let
4 standardní pásy z SBS modifikovaného asfaltu (ohyb za studena -25 °C) 10 let
5 značkové pásy z SBS modifikovaného asfaltu Icopal Německo 10 let
6 značkové pásy z SBS modifikovaného asflatu Vedag Německo 10 let
7 značkové pásy z SBS modifikovaného asfaltu Siplast Francie 10 let
8 podkladní, regenerační a ochranné nátěry 2 roky
9 scaron;indele z oxidovaného asfaltu 5 let
10 scaron;indele z modifikovaného asfaltu 15 let
11 modifikované pásy RDI 3D 4,2 mm (Pozn.1) 15 let
12 difúzní a hydroizolačně pojistné pásy k šindelům 5 let
13 hydroizolační mPVC fólie Monarplan a Cosmofin (Pozn. 1) 10 let
14 hydroizolační TPO fólie EverGuard (Pozn. 1) 10 let
15 hydroizolační fólie z mPVC IZOFOL 5 let

Pozn. 1: Záruka u systémů Monarplan, Cosmofin, EverGuard a RDI 3D platí pouze při použití originálních komponentů koncernu Icopal.

Poskytované záruční podmínky platí obecně za předpokladu splnění následujících podmínek:

 1. Montáž uvedených výrobků provedl zhotovitel, který má na zpracování materiálů Icopal příslušné proškolení a Osvědčení vydané společností Icopal Vedag CZ s.r.o.
 2. Montáž uvedených výrobků nebyla provedena v rozporu se skladbami, detaily a technologickými předpisy výrobce.
 3. Montáž uvedených výrobků byla provedena podle skladeb, detailů a technologických předpisů schválených technikem (odborným poradcem) ze společnosti Icopal Vedag CZ s.r.o.
 4. Uživatel stavby umožní pracovníkům prováděcí firmy a pracovníkům Icopal Vedag CZ s.r.o. každoroční prohlídku střechy, mostního objektu.
 5. V průběhu záruky smí případné další úpravy nebo práce na stavebním objektu, při kterých dojde k porušení celistvosti hydroizolace (prostupy, antény, atp.) provádět pouze odborná realizační firma s Osvědčením vydaném společností Icopal Vedag CZ s.r.o.

Záruka se nevztahuje na:

 • zabudované materiály, které byly evidentně mechanicky, chemicky nebo jinak poškozené;
 • výrobky poškozené nesprávným skladováním, nesprávnou přepravou nebo manipulací;
 • výrobky nevhodně použité, neodborně nebo nekvalitně zpracované v rozporu s technologickými předpisy výrobce;
 • výrobky zpracované v nevhodných klimatických podmínkách nebo na nevhodných podkladech;
 • výrobky zpracované později než 6 měsíců od data dodávky ze skladů společnosti Icopal Vedag CZ s.r.o. nebo z konsignačních skladů, jež mají platnou smlouvu se společností Icopal Vedag CZ s.r.o.;
 • drobné odchylky v odstínech vrchních ochranných posypů jsou u přírodních materiálů přípustné a nejsou důvodem k případným reklamacím materiálu.

V případě reklamování vady materiálu je pro uznání reklamace nezbytné splnění následujících podmínek:

 1. Je zakázáno zpracovávat zboží, které má zjevné vady či nedostatky, jež jsou patrné před jeho zpracováním.
 2. V případě reklamování dodaných materiálů je potřeba společnost Icopal Vedag CZ s.r.o. informovat neprodleně. Technický specialista společnosti Icopal Vedag CZ s.r.o. se do tří pracovních dnů dostaví na stavbu a rozhodne o oprávněnosti reklamace nebo o dalším postupu v řešení reklamace. Dle platných zákonů ČR bude reklamace vyřízena do 30-ti dnů od zahájení reklamačního řízení.
 3. Každá reklamace musí být uplatněna u Prodávajícího i písemně, a to nejpozději následující den po jejím zjištění.
 4. Pro řádné uplatnění reklamace je nutné u reklamovaného výrobku uvést:
  • číslo faktury;
  • číslo dodacího listu (kopii);
  • výrobní identifikační štítek z výrobku popř. palety;
  • datum výroby;
  • číslo šarže a
  • výrobní závod.

Icopal Vedag CZ s.r.o. doporučuje informace o dodávaných výrobcích zapisovat při jejich zpracovávání např. do stavebního deníku.

Záruční podmínky ke stažení v pdf zde.

  Tento web používá cookies v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Prohlížením webu s použitím cookies souhlasíte